top of page

Regulamin zapisów i opłat

 

 1. Zapisu na wybrane zajęcia należy dokonać wypełniając formularz zapisu ze strony internetowej Centrum lub przesłany w emailu.

 2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Centrum jest roczna (rok szkoleniowy)

 3. Opłata może być płacona w ratach: semestralnych, kwartalnych ewentualnie w ratach miesięcznych, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4. Składka roczna jest uśredniona, tj. uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki (w tym m.in. święta)

 5. Roczna opłata członkowska - przy zapisie na dowolne zajęcia obowiązuje opłata członkowska - wnoszona raz w roku szkoleniowym (01.09-31.08) , która daje możliwość: wykupienia zajęć prowadzonych przez Centrum i korzystania z promocji i zniżek

 6. Ceny zajęć podane są w cenniku i dostępne na stronie internetowej Centrum.

 7. Opłaty za karnety należy dokonywać z góry za dany miesiąc, nie póżniej jednak, niż do 6 dnia miesiąca. Opłata ważna jest od 1- szego do ostatniego dnia danego miesiąca.

 8.  W przypadku dokonania zapłaty (wpłynięcia środków na rachunek) za karnet za dany miesiąc kalendarzowy do 5 dnia kalendarzowego danego miesiąca, udziela się upustu za dany miesiąc w wysokości 30 złotych (dotyczy to wszystkich rodzajów karnetów). Za datę zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Centrum.

 9. BAK ODLICZEŃ ZA NIEOBECNOŚCI. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Ważność opłaty także nie ulega przedłużeniu.

 10. Oplaty można wnosić na podany poniżej numer rachunku bankowego:                                                               SANTANDER BANK 71 1090 1665 0000 0001 3447 3722                                                                                                       W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, / miesiąc, który Państwo opłacają

 11. Dla uczestników programu Benefit System, posiadających kartę Multisport opłata miesięczna wynosi 100 zł na pokrycie opłaty licencyjnej oraz rezerwację miejsca w grupie. Karty Multisport honorowane są jedynie na grupach początkujących. Opłaty za zajęcia dokonywane są każdorazowo przed treningiem, przez odbicie karty MS lub podanie kodu z aplikacji w recepcji Centrum.

 12. Osoby, które nie mają opłaconego danego miesiąca zajęć oraz opłaty członkowskiej, mogą zostać niewpuszczone na zajęcia.

 13. Opłata za pojedyńczy trening przysługuje tylko 1 raz, na próbne zajęcia dla nowych osób, które nigdy nie ćwiczyły w Centrum.

 14. Centrum nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia, a żadne opłaty nie podlegają zwrotom.

bottom of page