top of page

AKADEMIA MŁODEGO WOJOWNIKA

 Choy Lee Fut Kung Fu dla najmłodszych

Specjalnie opracowany program szkolenia dostosowany do możliwości dzieci, bezpieczny, dbający o harmonijny rozwój młodego organizmu. Zestawy ćwiczeń usprawniających wydolność oddechową, ruchową organizmu, ćwiczenia gibkościowe poprawiające elastyczność, ćwiczenia korekcyjne, zręcznościowe, elementy samoobrony. Poprawa koncentracji, usunięcie stresu, Kształtowanie pozytywne cechy charakteru: koleżeństwo, poszanowanie starszych, dyscyplina, wytrwałość, odporność na stres. Możliwość rywalizacji sportowej w formach.

Uczestnictwo w zajęciach sportowych już od najmłodszych lat ma korzystny wpływ na rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Daje im możliwość lepszego poznania siebie i swoich możliwości, pozwala odnosić sukcesy i przyjmować porażki, uczy systematyczności, zdyscyplinowania oraz współpracy grupowej, a przede wszystkim daje radość i możliwość pozytywnego rozładowania energii. Wyjątkowe walory posiada system Choy Lee Fut Kung Fu – jest sztuką walki, sportem, tradycją, drogą łączącą działanie z pełną koncentracją umysłu i oddechu. Kształtuje pozytywne cechy WuTe - młodego wojownika.

Kung fu jako element edukacji – tworzymy przyjazne środowisko nie tylko do zabawy ale i do nauki. Stawiamy wymagania, zadania do zrealizowania, uczymy konsekwentnego dążenia do celu, odpowiedzialności za swoje zachowanie. Stawiamy też nacisk na rozwijanie zdolności umysłowych, które pomogą im w nauce w szkole. Chcemy dzieciom ułatwić start w szkole gdzie także spotkają się z systemem oceniania oraz wymaganiami stawianymi przez nauczycieli.Specjalnie opracowany program szkolenia jest dostosowany do wieku i możliwości dzieci, bezpieczny, dbający o harmonijny rozwój młodego organizmu.

 

Zajęcia obejmują różnorodne formy aktywności które:

 • usprawniają wydolność oddechową,

 • poprawiają wydolność układu krążenia,

 • wzmacniają kościec,

 • dzieci zyskują lepszą sprawność ruchową,

 • ćwiczenia gibkościowe poprawiają elastyczność ciała,

 • korygują wady postawy,

 • poprawiają zręczność i koordynację,

 • poprawiają koncentrację i pamięć,

 • usuwają stres i napięcie,

 • kształtują pozytywne cechy charakteru: koleżeństwo, poszanowanie starszych, dyscyplina,

 • wytrwałość, odporność na stres,

 • w ciekawy i bezpieczny sposób dzieci poznają

 • elementy samoobrony.

Dajemy możliwość sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej w formach i walkach na turniejach krajowych i międzynarodowych. Nasi zawodnicy odnoszą sukcesy na zawodach wysokiej rangi. Wielu z nich należy do Kadry Narodowej Wushu w formach tradycyjnych.

SAMOOBRONA – nauka praktyczna umiejętność zastosowania prostych technik obrony. Każde dziecko powinno wiedzieć jak unikać sytuacji niebezpiecznych. A odpowiednia postawa uchroni go przed przemocą fizyczna lub psychiczną. Kung fu to nauka samoobrony, nie służy do ataku.. Chcemy wzbudzić w dziecku pewność siebie i umiejętność prawidłowego oceniania sytuacji, by nie ulegało przemocy skierowanej przeciw niemu. 
 

W naszej ofercie proponujemy:

 • regularne zajęcia Choy Lee Fut Kung Fu dla dzieci z podziałem na wiek i stopnie zaawansowania,

 • obozy zimowe i letnie, wyjazdy majowe,

 • dodatkowe szkolenia przygotowujące do zawodów w formach tradycyjnych i sportowych oraz w  walkach qingda.

Nasze zajęcia prowadzone w sposób bezpieczny. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę instruktorską z dużym doświadczeniem trenerskim. Treningi oparte o tradycyjne metody mają duże walory wychowawcze, m.in.: 

 • ukształtują się pozytywne cechy charakteru: koleżeństwo, poszanowanie starszych, uczynność,

 • uczą dyscypliny, wytrwałości w dążeniu do celu, wiary w siebie, kontroli nad własnymi emocjami,

 • uczą koleżeńskiego współzawodnictwa i walki fair play.

 

Stawiamy sobie za cel:

 • rozwój psycho-motoryczny dziecka (wytrzymałość, skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynację wzrokowo-ruchową),

 • zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami gier i zabaw sportowych,

 • rozwój społeczny dziecka poprzez naukę współdziałania, integrację w grupie ale także współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek,

 • uzyskanie u dziecka poczucia sprawczości, mocy i siły,

 • chęć dziecka do pokonywania własnych słabości, poznanie możliwości swojego ciała.

 

Zajęcia z Choy Lee Fut  Kung Fu są zaproszeniem dziecka do świata tradycji i sportu, które może przerodzić się w prawdziwą pasję.

bottom of page